Roediger Vakuum Station

Alle vakuumkloakledninger er forbundet til den centrale vakuumstation. Grundlæggende består denne station af en vakuumopsamlingstank, udledningspumper og vakuumpumper, der giver et operativt undertryk på ca. 16″ til 20″ hg (-0,6 bar).

Kategori:

Vores Roediger- og Airvac-produktsortiment spænder fra standard "kompakte vakuumstationer" til små kloaksystemer, der betjener et lille antal huse, til større, individuelt tilpassede vakuumstationer, der betjener hundredvis eller tusindvis af huse og bygninger.

Spildevandet opsamles i en opsamlingstank, som kan placeres i eller nedgraves uden for vakuumstationen. Derfra transporteres spildevandet via udledningspumperne til rensningsanlægget eller til en eksisterende kloak. Vakuumstationernes kapacitet og størrelse afhænger af de særlige krav i kloakområdet.

Scroll to Top