Marina

Med Roediger® Marina Vacuum Technology tilbyder vi bæredygtige og fleksible komplette løsninger til ren og drypfri opsamling og transport af spildevand, der genereres på både og skibe.

fournais-roediger
Indsigt

For at beskytte kystfarvandene mod forurening må fækalieholdigt spildevand fra skibe ifølge EU-direktivet ikke udledes ubehandlet i farvandene, men skal opsamles og behandles i en marina. Til dette formål er marinaerne udstyret med vores evakueringsenheder, som er forbundet til et vakuumsystem via et rørledningsnetværk.

Evakueringsenhederne er solidt installeret på kajen eller fortøjningsstedet. En fleksibel sugeslange gør det muligt at nå flere både inden for en cirkel på ca. 9 meter (30 fod) omkring evakueringsenheden. Når båden er fortøjet, forbindes slangen til bådens spildevandstank, og den lugt- og spildfri evakueringsproces begynder.

Aqseptence leverer også produkter til fjernelse af lænsevand. Dette olieholdige spildevand evakueres separat fra spildevandet, overføres derefter til en lokal letvæskeseparator for olie og benzin og udledes til sidst tilbage i kloaksystemet. At kombinere vores marinateknologi med et vakuumkloaksystem er især attraktivt for kunden, når der er planlagt flere bådtømningsenheder.

Yderligere omkostningsbesparelser og fordele kan opnås, når et vakuumkloaksystem også forbinder de omkringliggende bygninger i marinaen (såsom barer, restauranter, sanitære faciliteter og marina management).

Fordele
  • Sikker og nem udsugning og bortskaffelse af spildevand takket være det lukkede vakuumsystem
  • Fleksibel konstruktion og nem udvidelse, da der ikke kræves tyngdekraft
  • Mulig kombination med vakuumopsamlingssystemer
Produkt oversigt
Downloads

Kontakt os for et tilbud!

For at bestille en vare sendes der en forespørgsel via vores hjemmeside, efter valgt produkt

Scroll to Top