Kloaksystemer

Moderne vakuumkloaksystemer sammenlignet med konventionel gravitationskloakering

Med vores Roediger® vakuumkloaksystem opsamler og transporterer vi spildevand og tilbyder en ren, bæredygtig og omkostningseffektiv teknologi med fleksible installationsmuligheder. Vores vakuumteknologi giver en række fordele sammenlignet med konventionel gravitationskloakering.

fournais-roediger
Indsigt

De ideelle anvendelsesmuligheder for Roediger® vakuumkloaksystemet opstår på grund af rammebetingelser, der gør et konventionelt gravitationskloaksystem vanskeligere fra et teknisk og i stigende grad også fra et økonomisk synspunkt:

 • Fladt terræn og højt grundvandsniveau
 • Tyndt befolkede områder
 • Weekend- og feriehusområder (sæsonbestemte strømme)
 • Kloaksystemer i områder med søer, floder, kyster og flodsletter
 • Ugunstigt terræn, f.eks. hede, klipper, fare for sætninger, dårlig bæreevne
 • Spildevandsanlæg i drikkevandsbeskyttelsesområder
 • Tilslutninger til nye bygninger
 • Ombygning af kloak
 • Separering af materialestrømme

Konventionelle metoder til transport af spildevand kan spores tilbage til det gamle Babylon og er hovedsageligt baseret på udnyttelse af tyngdekraften og en gradient i rørene. Ud over den indsats og de udgifter, der er forbundet med anlægsarbejdet, giver dimensionerne af sådanne installationer store problemer i dag som følge af de demografiske ændringer, der sker i mange dele af verden. Moderne vakuumkloaksystemer har vist sig at være meget attraktive for beslutningstagere på grund af de mange fordele sammenlignet med konventionelle gravitationskloaksystemer.

Fordele

Væsentlige fordele ved vakuumkloakering

 • Sikkert, drypfrit og bæredygtigt på grund af det helt lukkede system
 • Omkostningsbesparelser på grund af mindre udgravning, små rørledninger og en forkortet byggefase
 • Fleksibel rørføring, da systemet ikke kræver tyngdekraft, og rørledningerne har en lille diameter
 • Enkel betjening
Produkt oversigt

Kontakt os for et tilbud!

For at bestille en vare sendes der en forespørgsel via vores hjemmeside, efter valgt produkt

Scroll to Top