Roediger Vakuum ventilenheder

Opsamlingskammeret huser Roediger vakuumventilenheden. Denne enhed består af vakuumventilen og en tilhørende controller.
Disse enheder kræver ikke elektrisk strøm, fordi de aktiveres pneumatisk afhængigt af opsamlingssumpens fyldningsniveau.

Roedigers vakuumventiler er kendetegnet ved deres holdbarhed, deres universelle anvendelse og deres enkle drift og vedligeholdelse. For at kunne imødekomme kundeønsker og projektspecifikke krav er der 3 forskellige ventiltyper til rådighed: 50 mm, 65 mm og 75 mm.

Roedigers kompakte styring har til opgave at åbne vakuumventilen, så snart spildevandsniveauet i opsamlingskammerets sump har nået et bestemt niveau, og ikke at lukke ventilen igen, når batchvolumenet og den forudindstillede mængde luft er blevet evakueret fra sumpen. Styringen kan justeres, så den giver mulighed for optimale ventilåbningstider og luft-væske-forhold.

Scroll to Top