Vacuum Sewer System Roediger® Collection Chamber Type „G“

Konventionelle kloaksystemer er installeret inde i bygningerne i en bebyggelse.
Spildevandet strømmer gennem husets tyngdekraftsledninger ind i opsamlingskammeret placeret ved ejendomsgrænsen.
Det er først nu, at spildevandet ledes ind i vakuumsystemet ved hjælp af en pneumatisk vakuumventil.
Der kræves ingen vakuumteknologi inde i bygningen og ingen elektrisk energiforsyning til opsamlingskammeret.
Spildevandet, der tilbageholdes i opsamlingssumpen, genererer et sensortryk og åbner vakuumventilen via en pneumatisk kompaktstyring. På grund af trykforskellen evakueres spildevandet fra opsamlingskammeret til kammeret ind i vakuumnetværket.
Det vandtætte kammerhus af polyethylen består af den kompakte styreenhed, vakuumventilen og kammerets afbrydelsesprop.
Spildevandsopsamlingssumpen er adskilt fra dette tørre, rene og frostsikre ventilkammer.

Kategori:
Scroll to Top